maandag, 5. oktober 2009 - 21:27

'Liever arbeidsuitval omlaag dan AOW-leeftijd omhoog'

Nijmegen

De maatregel tot verhoging van de AOW-leeftijd is overhaast en willekeurig gekozen. Het is effectiever om de arbeidsuitval terug te brengen.

Mensen blijven daardoor langer werken en maken minder ziektekosten. Dat betoogt Toon Taris, hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met zijn Utrechtse collega Wilmar Schaufeli vindt hij dat er andere manieren zijn die minder weerstand oproepen om het financiële tekort van de overheid aan te pakken.

Tweesporenbeleid

Volgens de hoogleraren zijn er twee routes. Ten eerste preventief beleid gericht op het voorkomen van arbeidsuitval door arbeidsomstandigheden te verbeteren en het werkplezier te verhogen. Verder een actief reïntegratiebeleid om werknemers die uitgevallen zijn, weer snel terug aan het werk te krijgen. Taris: 'We hebben nog steeds 832.000 arbeidsongeschikten en 307.000 bijstandsgerechtigden waarvan velen aan (aangepast) werk zouden kunnen worden geholpen. Op beide gebieden zijn de afgelopen jaren wel initiatieven genomen, maar die hebben nog te weinig tastbare resultaten opgeleverd. '

Door een tweesporenbeleid zoals de hoogleraren dat nu voorstellen, kan de balans van inkomsten en uitgaven voor sociale zekerheid meer in balans worden gebracht. Het heeft ook tot gevolg dat mensen langer gezond blijven en daardoor langer kunnen werken. Daarmee kan het een deel van het probleem van de vergrijzing en de oplopende medische kosten wegwerken.
Categorie:
Tag(s):