maandag, 23. februari 2009 - 8:41

'Ligtaxi vervangt ambulance'

Den Haag

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) pleit voor een veel grotere rol voor de inzet van ligtaxi's, die daarmee de beschikbaarheid van ambulances voor -spoedeisende- hulp kan vergroten. Dit schrijft KNV in een brief aan
ondermeer minister Klink van Volksgezondheid.

Op dit moment vervoeren ambulances te vaak personen die tijdens de rit geen medische begeleiding nodig hebben. KNV schat hun aantal op 150.000, zo'n 15% van het totaal aantal door ambulances vervoerde personen. In hun geval kan met de inzet van een ligtaxi worden volstaan.

De ligtaxi is een vorm van vervoer waarbij de passagier liggend op een brancard ineen personenauto wordt vervoerd. Het grote verschil met een ambulance is dat er geen medische begeleiding aanwezig is, zoals dit wel in een ambulance het geval is.

In de afgelopen decennia is de kwaliteit in de ambulancesector steeds verder verbeterd. De ambulance is het voorportaal van het ziekenhuis geworden. Daardoor worden steeds meer mensen met de ambulance vervoerd, voor wie strikt genomen een ligtaxi kan worden ingezet. Daar komt bij dat de vraag naar spoedeisend ambulancevervoer toeneemt.

Om aan de spoedeisende hulp te gemoed te kunnen komen, worden veel ambulances aan het bestelde vervoer onttrokken. Als gevolg hiervan arriveren veel mensen niet op tijd voor eenafgesproken behandeling, waardoor veel kostbare tijd en geld verloren gaat. Bovendien ishet lange wachten voor betrokken personen bijzonder onaangenaam.
Provincie:
Tag(s):