vrijdag, 20. februari 2009 - 21:15

Limburg experimenteerregio voor grens-overschrijdende samenwerking

Maastricht

De provincie Limburg moet een experimenteerregio worden voor grensoverschrijdende samenwerking met de Belgische en Duitse overheden. De Tweede kamer heeft hiervoor een motie aangenomen. De samenwerking in de grensregio zou vooral gericht moeten zijn op grensarbeid, gezondheidszorg, openbaar vervoer, innovatie, onderwijs, politie/justitie en hulpdiensten.

Het provinciaal bestuur ziet deze motie als een oproep aan de regering om zich actief in te zetten om knelpunten in de grensoverschrijdende samenwerking in Limburg en de Maas-Rijn regio’s op te lossen. In de Maas-Rijnregio’s gelden twee of zelfs met drie nationale rechtssystemen. Actieve inzet van Nederlandse, Belgische en/of Duitse overheden is onmisbaar om voor concrete uitdagingen creatieve oplossingen te vinden. Mede dankzij deze motie heeft Limburg nu de steun van de Nederlandse overheid om zich in te zetten om die nationale steun ook te krijgen van onze Belgische en Duitse buren.

De Provincie Limburg staat net zoals minister Ter Horst een pragmatische resultaatgerichte aanpak voor. Als het kan zoekt Limburg naar creatieve oplossingen binnen bestaande nationale (wettelijke) kaders. Soms echter moet daar – zorgvuldig en in goed overleg - van af kunnen worden geweken. Dat is de kerngedachte van de experimenteerregio. Gedeputeerde Staten zijn blij dat de Kamer nu steun uitspreekt voor de Limburgse aanpak van de versterking van grensoverschrijdende samenwerking en zijn ervan overtuigd dat de experimenteerregio waardevol is voor alle grensprovincies.
Provincie:
Tag(s):