maandag, 26. januari 2009 - 16:44

Luchtkwaliteit tijdelijk Vredenburg opnieuw onder de loep

Utrecht

De gemeente Utrecht moet een nieuw besluit nemen over de vergunning van het tijdelijke muziekcentrum Vredenburg aan de Oude Vleutenseweg in Utrecht. Dat heeft de bestuursrechter besloten. Het besluit dat de gemeente nam is volgens de rechtbank ondeugdelijk gemotiveerd.

De gemeente gaf al op 31 januari 2007 een vrijstelling en bouwvergunning af voor het tijdelijke muziekcentrum. De stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht had hier bezwaar tegen aangetekend. Het bezwaar is door de gemeente ongegrond verklaard, waarna een beroepsprocedure bij de rechtbank volgde. Kern van het conflict is de luchtkwaliteit in het gebied. Die verslechtert volgens de gemeente niet door de tijdelijke aanwezigheid van het muziekcentrum. Dit is één van de voorwaarden om een vergunning te mogen verlenen voor het muziekcentrum. Volgens de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht had de gemeente dit echter onvoldoende gemotiveerd. De stichting is van mening dat de luchtkwaliteit in het gebied verslechtert.

De rechtbank heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak een onderzoek laten verrichten. Die stichting constateert onder meer dat de toegestane concentratie stikstofdioxide bij het meetpunt aan de Oude Vleutenseweg al in 2010 wordt overschreden. Ook wordt onvoldoende rekening gehouden met de uitstoot van het passerende scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook heeft de gemeente volgens de rechtbank de bezoekersbewegingen op de parkeerplaats voor bezoekers ten onrechte buiten beschouwing gelaten.

Volgens de rechtbank is daarom niet aannemelijk geworden dat de concentratie stikstofdioxide met de aanwezigheid van het tijdelijke muziekcentrum gelijk blijft. De rechtbank heeft daarom het besluit op bezwaar van de gemeente vernietigd en bepaald dat de gemeente binnen twaalf weken een nieuw besluit moet nemen.
Provincie:
Tag(s):