vrijdag, 27. maart 2009 - 15:58

Luchtvaart moet verplicht CO2-uitstoot bijhouden

Schiphol

Europese luchtvaartmaatschappijen moeten de kilometers en CO2-uitstoot van vluchten gaan bijhouden. Het verplicht bijhouden van deze gegevens geldt vanaf 1 januari 2010. De sector gaat vanaf 2012 betalen voor de uitstoot.

Over 2010 en 2011 hoeft niet betaald te worden, maar de luchtvaartsector is wel verplicht de gegevens aan te leveren bij de Nederlandse Emissie Autoriteit. Luchtvaartmaatschappijen vallen vanaf 2012 onder het Europese emissiehandelssysteem.

De ministerraad heeft vrijdag 27 maart op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, ingestemd met een wetsvoorstel waarin deze Europese richtlijn is vastgelegd.

De nieuwe richtlijn bepaalt dat over de eerste periode (geheel 2012) de emissierechten 97 procent bedragen van de gemiddelde uitstoot over 2004, 2005 en 2006.

Voor de tweede periode (2013-2020) bedraagt dit 95 procent. Een deel van de emissierechten wordt kosteloos toegewezen. Vijftien procent wordt geveild. Vliegmaatschappijen die hun gevlogen aantal kilometers en de CO2-uitstoot over 2010 aanleveren, komen in aanmerking voor gratis rechten.
Provincie:
Tag(s):