donderdag, 19. februari 2009 - 19:54

Luchtverkeers-leiding schrapt 100 banen

Schiphol-Oost

De luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaat 100 banen schrappen. ‘Het sterk teruglopende aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol en in het Nederlandse luchtruim noodzaken Luchtverkeersleiding Nederland tot een drastische verlaging van de kosten.Onderdeel daarvan wordt een vermindering van het personeelsbestand met ongeveer 10%’, meldt de LVNL vandaag.

De banenreductie moet voor het einde van 2010 zijn gerealiseerd. Gedwongen ontslagen worden daarbij niet uitgesloten. In nauw overleg met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Amsterdam Airport Schiphol en de KLM zal een omvangrijk pakket van maatregelen worden vastgesteld. Dit moet eind mei 2009 gereed zijn.

LVNL zet in op het behoud van haar kerntaak: een veilige en efficiënte afhandeling van het luchtverkeer. LVNL heeft al een aantal maatregelen genomen om de kosten te beperken.

Zo zijn de contracten van alle tijdelijke krachten beëindigd, geldt een vacaturestop en worden alle externe activiteiten op hun noodzaak en kosten beoordeeld. De ondernemingsraad en de betrokken vakbonden zijn geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):