vrijdag, 27. februari 2009 - 15:13

Maandag nieuw gemeentekantoor officieel in gebruik

Winterswijk

Op maandag 2 maart aanstaande neemt de gemeente Winterswijk het nieuwe gemeentekantoor in gebruik. Met de ingebruikname van het nieuwe gemeentekantoor gaat de gemeente werken met een nieuw serviceconcept en een nieuwe huisstijl.

De gemeente is voortaan een stuk toegankelijker. Het gemeentekantoor ligt centraal en ook de openingstijden zijn verruimd. Het nieuwe kantoor wordt maandag op feestelijke wijze in gebruik genomen. Vanaf 12.00 uur is het gebouw open voor publiek.

De gemeente is in 2007 gestart met het programma Dienstverlening. Dit heeft als doel de dienstverlening zo te optimaliseren dat de kwaliteit, snelheid en flexibiliteit omhoog gaan. Hiervoor is vijf jaar uitgetrokken. Dit doel vormt de basis van het nieuwe serviceconcept. In het nieuwe kantoor is afgestapt van de traditionele indeling in loketten. In de nieuwe manier van werken worden de klantcontacten die snel kunnen (zoals het ophalen van een paspoort of het stellen van een simpele vraag) gescheiden van de contacten waarbij dieper op de materie ingegaan wordt (zoals het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of het bespreken van een vergunningsverzoek). Hiervoor kan via de receptie, telefonisch, via internet of per brief een afspraak gemaakt worden.

Een van de onderdelen van het programma Dienstverlening is de Digitale Balie. De Digitale Balie is op 1 januari 2008 van start gegaan. Voor verschillende diensten van de gemeente kunt u hiervan al gebruik maken. Op dit moment werkt de gemeente hard aan de uitbreiding van het aantal diensten dat via de Digitale Balie geregeld kan worden.

De nieuwe huisstijl wordt met ingang van 1 maart geleidelijk ingevoerd. Het nieuwe logo is gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie. Dit logo is verder uitgewerkt in een complete huisstijl. Met ingang van 1 maart is het drukwerk, de dienstauto’s en een flink aantal zaken in en om het gebouw gereed.

In de loop van maart worden ook de grensborden vervangen en worden er logo’s aangebracht op het gemeentekantoor en de gemeentewerf. Door technische problemen gaat de website op een later moment live en kan ook het nieuwe briefpapier pas over twee weken gebruikt worden.
Provincie:
Tag(s):