donderdag, 5. maart 2009 - 22:39

Maasstad ziekenhuis zit in 'de shit'

Rotterdam

Kinderarts Michael Groeneweg van de Poeppolikliniek van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft donderdag 25 jeugdartsen en -verpleegkundigen van de GGD Rotterdam-Rijnmond bijgeschoold over poepproblemen bij kinderen. Het is voor het eerst dat een algemeen ziekenhuis een nascholing verzorgt voor de Rijnmondse schooldokters. De kinderarts van de poeppoli hoopt dat de jeugdartsen en -verpleegkundigen problemen met ontlasting beter gaan herkennen en begrijpen, zodat zij kinderen kunnen doorsturen naar de specialisten van de Poeppoli.

Naar schatting één op de tien kinderen tussen de zes en twaalf jaar heeft problemen met de ontlasting of heeft die gehad. Poepen doet pijn of lukt zelfs dagen achtereen helemaal niet.

Dikwijls gaat achter de slechte stoelgang van het kind een psychisch probleem schuil. Kinderen zijn poepen in de loop der tijd gaan associëren met pijn en ongemak en zien daarom huizenhoog op tegen de gang naar de wc. Ze houden hun poep op en de problemen verergeren. Daarom maakt een psycholoog deel uit van het team van behandelaars op de poeppoli, een team dat verder bestaat uit een kinderarts en een incontinentieverpleegkundige.

Omdat zoveel kinderen last hebben van een slechte stoelgang, heeft het Maasstad Ziekenhuis aangeboden de jeugdartsen in de regio Rijnmond bij te scholen over het probleem. Het ziekenhuis hoopt zo meer kinderen te kunnen zien op de Poeppolikliniek zodat zij van hun probleem kunnen worden afgeholpen. In negentig procent van de gevallen lukt dat binnen twee maanden, leert de ervaring in de poeppoli.
Categorie:
Tag(s):