zaterdag, 17. januari 2009 - 17:57

Maastricht krijgt United World College

Maastricht

Aanstaande dinsdag 20 januari ondertekenen zeven convenantpartners de overeenkomst United World College Maastricht in het stadhuis van Maastricht. Het gaat om de overheden (Provincie Limburg, gemeente Maastricht), het onderwijs (UWC, LVO, MosaLira) en het bedrijfsleven (Stichting Promotie Internationaal Onderwijs, DSM).

Dit besluit leidt tot een voor Nederland uniek onderwijsconcept: een internationaal onderwijsinstelling voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Integraal onderdeel van de school is een boardingschool faciliteit voor 200 leerlingen in de laatste 2 leerjaren, naar het model van de internationale United World Colleges organisatie. De convenantpartners hebben besloten dit initiatief te omarmen en actief mee te werken aan de inhoudelijke en financiële uitwerking ervan.
Provincie:
Tag(s):