woensdag, 4. maart 2009 - 15:39

Maatregelen blauwtong type 6 ingetrokken

Den Haag

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) trekt de maatregelen tegen blauwtong type 6 in met ingang van donderdag 6 maart 2009 om 0.00 uur. Daardoor kunnen herkauwers vanaf dat moment gemakkelijker worden geëxporteerd.

Hiermee wordt het beperkingsgebied voor blauwtong type 6 opgeheven. Nederland is dan alleen nog beperkingsgebied voor blauwtong type 8. Het beperkingsgebied voor type 8 beslaat een groot deel van Europa. Binnen het beperkingsgebied mogen herkauwers vervoerd worden zonder dat daar voorwaarden aan gesteld worden. Wel wordt ernstig aanbevolen om alle dieren tegen blauwtong te vaccineren en alleen gevaccineerde dieren te verplaatsen. Lidstaten die nog vrij zijn van serotype 8 eisen meestal dat dieren gevaccineerd zijn tegen blauwtong type 8.

Door de maatregelen tegen blauwtong type 6 was het lange tijd heel moeilijk dieren naar andere lidstaten te vervoeren, omdat de meeste lidstaten alleen gevaccineerde dieren willen ontvangen. Tegen blauwtong type 6 is geen vaccin beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):