vrijdag, 16. januari 2009 - 15:06

Maatregelen kabinet ter ondersteuning kredietmarkt

Den Haag

Het kabinet heeft vrijdag 16 januari 2009 maatregelen aangekondigd om het functioneren van de kredietmarkt te ondersteunen. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten.

Met deze maatregelen beperkt het kabinet de gevolgen van de doorwerking van de financiële crisis op de kredietmarkt voor een aantal cruciale sectoren. Het gaat hierbij om maatregelen ten aanzien van kredietverlening aan bedrijven, woningbouwcorporaties en zorginstellingen.

Export
Ten eerste wordt de exportkredietverzekeringsfaciliteit uitgebreid. De Staat zal voor markten, met name in Oost-Europa, waar geen commerciële exportkredietverzekeringen meer beschikbaar voor zijn, risico’s gaan afdekken zodat handel mogelijk blijft. Om de financiering van grote transacties te ondersteunen komt er een overheidsgarantie voor uitbetaling.

Kredieten tot 50 miljoen euro
Ten tweede wordt de groeifaciliteit uitgebreid zodat de regeling ook toegankelijk wordt voor kredieten tot 50 miljoen euro. Hiermee wordt gezorgd dat bedrijven ten behoeve van hun productie en investeringen voldoende kapitaal kunnen aantrekken. Hiertoe staat het Rijk voor 50 procent garant voor kredieten die banken verstrekken.

Sociale Woningbouw
Verder zal het Waarborgfonds Sociale Woningbouw worden verruimd door (tijdelijk) in bijzondere gevallen de borgingsgrens op te hogen. Dit maakt het mogelijk dat woningcorporaties (delen van) bouwprojecten van commerciële partijen overnemen en deze verhuren.

Om vertraging bij bouwplannen van zorginstellingen te voorkomen zal de NZa de vergoeding die zorginstellingen krijgen voor rente aanpassen. Tot slot zal er voor gezorgd worden dat de garantieregeling voor banken optimaal gebruikt zal worden.

Bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota 2009 en de Kaderbrief 2010 zal het kabinet zich beraden over aanvullende maatregelen en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van de begroting 2009 en opstelling van de begroting 2010.
Provincie:
Tag(s):