woensdag, 28. januari 2009 - 16:46

Maatregelen schapen- en geitenhouders wegens Q-koorts

Den Haag

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft woensdag 28 januari bekendgemaakt dat alle melkgeiten- en melkschapenhouderijen vanaf maandag 2 februari moeten voldoen aan hygiëneprotocol. Zo wil de overheid de kans verkleinen dat in 2009 veel mensen ziek worden door q-koorts.

Dit protocol geldt voor alle professionele melkgeiten- en melkschapenhouderijen in Nederland ongeacht of er q-koorts op het bedrijf is vastgesteld of niet. De maatregelen uit het protocol hebben betrekking op de algemene hygiëne, de mestopslag, vervoer en uitrijden van mest en de aflammerperiode.

Overige maatregelen
Melkgeitenhouders, melkschapenhouders en dierenartsen in heel Nederland zijn verplicht verschijnselen van Q-koorts te melden bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Dit is bijvoorbeeld het geval als er een hoog percentage abortussen is. Met een hoog percentage wordt rond de vijf procent van de veestapel bedoeld.

Bij bedrijven waar Q-koorts is vastgesteld geldt een verbod van drie maanden op het uitmesten van de stal en het uitrijden van mest. Er mogen alleen mensen in de stallen van besmette bedrijven komen, die vanwege hun beroep of bedrijf langskomen.

Vaccinatie
In 2009 wordt in een vastgesteld gebied (zie kaartje) een vaccinatie tegen Q-koorts verplicht voor schapen en geiten op de professionele melkgeiten- en melkschapenbedrijven en bedrijven met een publieksfunctie. Een professioneel bedrijf heeft meer dan vijftig dieren. Kinderboerderijen en zorgboerderijen zijn voorbeelden van bedrijven met een publieksfunctie.

Buiten dit gebied wordt vaccineren verplicht voor schapen en geiten op bedrijven die sinds 2005 een Q-koorts uitbraak hebben gehad of in 2009 krijgen. Daarnaast wordt vrijwillige vaccinatie tegen Q-koorts mogelijk gemaakt voor alle bedrijven in Nederland waarvoor de vaccinatieplicht niet geldt.
Provincie:
Tag(s):