vrijdag, 10. juli 2009 - 18:52

Maatregelen tegen geluidshinder Schiphol definitief

Schiphol

Zeven maatregelen die de hinder voor omwonenden rond Schiphol beperken, worden definitief ingevoerd.

De ministerraad heeft vrijdag 10 juli op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). Deze wijziging is nodig om de maatregelen definitief vast te leggen.

Aanpassing uitvliegroutes
Het gaat om aanpassingen in de uitvliegroutes ter hoogte van onder andere IJmuiden, IJmeer, IJmond, Abcoude, Rijsenhout, Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Nieuw-Vennep. De hinderbeperkende maatregelen zijn afgesproken aan de Alderstafel en zijn in 2008 en 2009 als experiment uitgevoerd en geëvalueerd.

Omdat de hinderbeperkende maatregelen succesvol zijn gebleken, heeft de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) geadviseerd ze definitief in te voeren. In het CROS zitten bewoners, bestuurders en luchtvaartpartijen. Vanwege de positieve effecten op de hinderbeperking zijn de adviezen door het kabinet overgenomen.

Door het definitief vastleggen van de experimenten wijzigen enkele luchtverkeerswegen en grenswaarden in de handhavingspunten voor geluid. In een aantal handhavingspunten wordt meer geluid toegestaan, in de andere punten minder.

Het aantal ernstig gehinderden rond Schiphol neemt hierdoor in totaal af met 18.000 personen. Dichtbij de luchthaven zal een beperkt aantal omwonenden meer hinder ondervinden. De komende jaren vinden nieuwe experimenten plaats om de hinder voor omwonenden van de luchthaven nog verder te beperken.

Het invoeren van de hinderbeperkende maatregelen is het resultaat van de adviezen van de Alderstafel. Dit overleg met hierin Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, regionale bestuurders en een delegatie van bewonersvertegenwoordigers is in december 2006 opgericht met als doel ontwikkelingen voor de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving gezamenlijk uit te werken.

In 2007 heeft dit overleg, onder leiding van de heer Alders, een advies uitgebracht over de ontwikkeling van Schiphol en de regio tot 2010. Hierop volgde in oktober 2008 een tweede advies over de ontwikkeling van Schiphol tot 2020. Beide adviezen zijn door het kabinet overgenomen.
Provincie:
Tag(s):