dinsdag, 7. april 2009 - 23:12

Marc Calon stopt als gedeputeerde

Groningen

Marc Calon is voorgedragen als voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Als hij door de leden van Aedes wordt benoemd, stopt Calon per 1 juni 2009 definitief als gedeputeerde van de provincie Groningen. Dit maakte de provincie Groningen dinsdag bekend.

Sinds 1999 is Calon namens de PvdA lid van Gedeputeerde Staten. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille ruimtelijke ordening, financiën, grondbeleid en grote projecten als Meerstad, Blauwe Stad en Regiovisie Groningen-Assen. Ook is hij lid van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en voorzitter van de IPO commissie ruimtelijke ordening en wonen.

Calon heeft zich ondermeer ingezet voor de herstructurering Delfzijl, het Provinciaal Omgevingsplan (POP), Energie (Essent) en de omvang en herverdeling van het provinciefonds. Ook is hij nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden, en de totstandkoming in 2008 van het bestuursakkoord tussen Rijk en provincies. Calon heeft intensief samengewerkt met gemeenten en andere provincies, zoals in het samenwerkingsverband Regiovisie Groningen-Assen en bij de totstandkoming van het POP II, en het nieuwe POP 2009-2013.

Als Calon op het ledencongres van Aedes op 23 april wordt gekozen, gaat hij zich als nieuwe voorzitter met name richten op het behartigen van de belangen van woningcorporaties binnen het politiek/maatschappelijk speelveld en op het spelen van een verbindende rol binnen de vereniging.
Provincie:
Tag(s):