maandag, 16. februari 2009 - 19:08

Massaontslagen verwacht in technologische industrie

Den Haag

Ruim 70% van de ondernemingen in de technologische industrie verwacht in 2009 een omzetdaling van gemiddeld 20% ten opzichte van 2008. Dit blijkt uit de deze maand gehouden FME-conjunctuurtest.

Omdat ontslagen en reorganisatie niet zijn uit te sluiten willen ondernemers aanpassing van het afspiegelingsbeginsel.

Bijna 60% van de bedrijven in de technologische industrie geeft aan dat de kredietcrisis verregaande negatieve invloed heeft op de geplande investeringen. Bijna 40% van de bedrijven geeft aan dat de kredietcrisis een sterk negatieve invloed heeft op het verkrijgen van krediet voor werkkapitaal. Ondanks de garantiestelling voor de banken van 200 miljard euro door minister Bos, geeft 54% van de bedrijven aan dat de voorwaarden voor kredietverlening door diezelfde banken zijn aangescherpt.

Omdat grootschalige reorganisaties en ontslagen onafwendbaar zijn in de sector stellen de bedrijven het afspiegelingsbeginsel ter discussie. Volgens het afspiegelingsbeginsel moet bij reorganisaties rekening gehouden worden met een evenredige afspiegeling van oud en jong personeel volgens het ‘last in, first out’ principe. Bijna 81% van de ondervraagde ondernemers omarmt het idee van FME om het criterium ‘de onmisbare werknemer’ bij gedwongen ontslagen te verruimen. FME-voorzitter Jan Kamminga: “Dit criterium moet binnen de huidige regeling opgerekt worden tot 25 procent van het personeelsbestand. Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het binnenhalen van technisch geschoold personeel. Het is voor bedrijven van groot belang deze waardevolle mensen te kunnen behouden.�

Waar de vraaguitval de afgelopen maanden nog vooral de automotive sector en haar toeleveranciers trof, geldt dat nu voor de gehele technologische industrie. De ondernemingen verwachten dat de personeelsbezetting in 2009 met 11,4% zal afnemen ten opzichte van 2008. In 2010 zal het personeelsbestand nog verder afnemen met 2,7%.
Categorie:
Tag(s):