dinsdag, 26. mei 2009 - 15:23

Maximumsnelheid landbouwvoertuigen naar 40km/uur

Leeuwarden

De provincie Fryslân wil dat de maximumsnelheid van landbouwvoertuigen wordt verhoogd naar tenminste 40 km/u. Om zo te zorgen voor een betere doorstroming op wegen en om agrariërs beter hun werk te kunnen laten doen. De provincie wil ook dat er een rijbewijsplicht komt voor het besturen van grote landbouwvoertuigen om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Daarnaast vraagt de provincie om een kentekenverplichting, zodat enerzijds handhaving georganiseerd kan worden en anderzijds onderscheid gemaakt kan worden in de verschillende landbouwvoertuigen. In andere Europese landen geldt al een rijbewijs- en kentekenplicht.

De provincie wil ook graag dat de voertuigen een APK plicht krijgen. De provincie past haar eigen beleid voor landbouwverkeer ook aan. De toepassingsmogelijkheden voor landbouwpasseerstroken zijn uitgebreid. Vooraf-gaand aan de aanleg van passeerstroken wordt er eerst gekeken naar alternatieve routes en eventuele mogelijke ruilverkaveling.
Provincie:
Tag(s):