zaterdag, 29. augustus 2009 - 10:18

MC|Groep: 'Laatste plek AD Ziekenhuis Top 100 geen verrassing'

Lelystad

Met een laatste plaats in de AD Ziekenhuis top 100 komt een niet al te best beeld van de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord over 2008 naar voren. De MC|Groep scoort vooral slecht op het digitaal beschikbaar stellen van medische informatie. Ook het oordeel van patiënten is onder gemiddeld.

Voor Loek Winter, Voorzitter Raad van Bestuur van de MC|Groep, zijn de uitkomsten geen verrassing. ‘De cijfers zijn een weergave van de realiteit in 2008 die werd gekenmerkt door financiële problemen, sluiting van OK’s en overname door MC|Groep.’

‘Het laatste kwartaal is alle aandacht uitgegaan naar de continuïteit van de ziekenhuizen. Nu zitten we midden in een nieuwe fase met een nieuw bestuur en nieuwe positieve ontwikkelingen. De afgelopen periode is al veel gedaan om het tij te keren. Deze verbeteringen worden het laatste kwartaal van dit jaar en volgend jaar pas merkbaar en naar verwachting dus in de AD enquête van 2010 zichtbaar’.

Prioriteiten MC|Groep
Het onderzoek bewijst vooral dat een aantal werkprocessen verbeterd moet worden en dat klantvriendelijkheid een belangrijk aandachtspunt is. MC|Groep werkt al hard aan deze punten.

MC|Groep wil een organisatie zijn die de belangen van de patiënt voorop zet. Bijvoorbeeld door het leveren van zorg, afgestemd op de behoefte van de klant. De focus ligt daarbij op het snel terecht kunnen voor een eerste afspraak, snelle diagnostiek en behandeling.

Concreet betekent dit dat MC|Groep een aantal verbeteracties in gang heeft gezet waaronder het opzetten van een goed ordermanagementsysteem, het digitaliseren van dossiers en het elektronisch voorschrijven van medicatie. ‘Op deze manier hebben we ook het bewijs in handen dat onze zorg goed is’.

MC|Groep bereidt ook een patiënttevredenheidsonderzoek voor, waarin de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van de ziekenhuizen wordt gemeten. Met de uitkomsten van het onderzoek kan beter ingespeeld worden op de behoeften van patiënten.

Onderzoek/b>
Voor de ranglijst wordt gebruik gemaakt van 26 kwaliteitscriteria. Die zijn opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de brancheorganisatie van alle ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. Alle ziekenhuizen maken de informatie zelf openbaar met de bedoeling patiënten inzicht te geven in hun prestatie.

De plaats van een ziekenhuis zegt iets over de gemiddelde prestaties van een ziekenhuis, maar ook in de beste ziekenhuizen kan de slechtste specialist werken en andersom.
Provincie:
Tag(s):