donderdag, 18. juni 2009 - 12:14

MCL-arts promoveert op onderzoek naar bloedstroom in de haarvaten

Leeuwarden

Christiaan Boerma, intensivist in het Medisch Centrum Leeuwarden, promoveert op 25 juni 2009 op het proefschrift ‘Distributive failure in the microcirculation of septic patients’. Collega-intensivisten in het MCL hebben die dag te zijner ere een middagsymposium 'Let It Flow' georganiseerd, waarbij gerenommeerde deskundigen uit binnen- en buitenland voordrachten houden over de bloedsomloop in de allerdunste slagaders – de microcirculatie.

Boerma bestudeerde voor zijn proefschrift de microcirculatie bij patiënten op de afdeling IC van het MCL. Hij deed het onderzoek onder meer met behulp van een bijzondere camera - orthogonal polarization spectral (OPS) imaging -, een onderzoekstechniek waarbij de bloedstroom in de kleinste haarvaten zichtbaar wordt gemaakt. Hierbij wordt hemoglobine in het bloed als 'contrastmiddel' gebruikt. Boerma ontwikkelde voor zijn onderzoek een rekenmethode om afwijkingen in de microcirculatie in maat en getal uit te drukken. Hij toonde aan dat er een verschil mogelijk is in de bloeddoorstroming binnen en tussen twee verschillende organen, die ook in de tijd kan veranderen.

Ook verrichtte Boerma in het MCL onderzoek waarbij de invloed van behandelingen op de IC op de bloedstroom in de haarvaten onder de loep werd genomen. Hij onderzocht onder meer de shocktoestand (te weinig bloedsomloop) bij sepsis ('bloedvergiftiging'). Bij deze toestand kunnen hartslag en bloeddruk normaal zijn, maar de bloedomloop in de dunste bloedvaten is soms geheel tot stilstand gekomen. Boerma kon vaststellen dat een behandeling bij deze kritieke toestand, die beoogt de microcirculatie weer op gang te brengen, eigenlijk geen meetbaar resultaat oplevert.
Provincie:
Tag(s):