vrijdag, 4. december 2009 - 9:06

Meer aandacht voor dierenleed bij branden

Groningen

Duizenden dieren komen jaarlijks om het leven bij stalbranden. De Brandraad09 vindt, dat veel dierenleed kan worden voorkomen door bij brandpreventie geen onderscheid te maken tussen mens en dier.

Voor stallen gelden tot op heden dezelfde brandveiligheidseisen als voor bedrijfsruimten waarin goederen worden opgeslagen. Dit betekent dat dieren bij het uitbreken van brand vaak kansloos zijn en dat de brandweer in veel gevallen machteloos moet toekijken hoe dieren levend verbranden.

De Brandraad09 constateert dat brandpreventie in de discussie over dierenwelzijn nauwelijks of geen aandacht krijgt. Na een stalbrand, waarbij soms duizenden dieren omkomen wordt doorgaans meer aandacht besteed aan de financiële en materiële schade dan aan het dierenleed. Brandweerlieden die betrokken zijn geweest bij het bestrijden van een stalbrand houden daar soms schokkende herinneringen aan over.
Omdat dieren moeilijk te evacueren zijn, moet volgens de Brandraad09 de meeste aandacht moet uitgaan naar het voorkomen van brand.

Ondernemers kunnen daar zelf het nodige aan doen. Uit onderzoek blijkt dat veel branden ontstaan doordat in stallen brandgevaarlijke activiteiten plaatsvinden. Denk daarbij aan lassen, slijpen, onderhoud voertuigen en machines. Dit soort activiteiten nalaten, evenals roken, beperkt het risico van brand aanzienlijk. Voorts zouden uitsluitend elektrische installaties die voor de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, moeten worden toegestaan. Alle andere niet. Elektrische installaties moeten ook periodiek worden gekeurd.

Het gelijkschakelen van mens en dier bij het voorkomen van brand heeft meer consequenties. De Brandraad09 vindt dat het toepassen van onbrandbare bouwmaterialen verplicht moet worden. Verder moeten ontsnappingsmogelijkheden worden gecreëerd die het mogelijk maken dat dieren bij brand een veilig heenkomen vinden. Als dat niet mogelijk is, zijn andere maatregelen nodig, zoals het aanbrengen van brandwerende scheidingen of het toepassen van sprinklers.
Provincie:
Tag(s):