woensdag, 7. januari 2009 - 20:15

Meer betaalbare woningen in Drenthe

Regio

Meer betaalbare woningen in Drenthe voor mensen met een smalle beurs. Met dat doel wil de provincie een aantal maatregelen gaan nemen, waaronder mogelijk de oprichting van een stimuleringsfonds dat zich richt op de zogenaamde onderkant van de woningmarkt. Gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA) wil daarvoor eerst een inventarisatie laten maken van woningbouwprojecten in de provincie die stagneren, of dat dreigen te doen.

“Aanleiding is het zorgelijke beeld dat momenteel in de woningmarkt is te zien. De kredietcrisis zorgt ervoor dat de woningmarkt meer op slot komt te zitten. De doorstroming stagneert. Bovendien zien we dat door stijgende energielasten het voor veel mensen moeilijker wordt om een betaalbare woning te vinden�, aldus gedeputeerde Haarsma. Om die reden wil de provincie in nauw overleg met overheden en marktpartijen in kaart laten brengen welke woningbouwprojecten in Drenthe onvoldoende van de grond komen. Dit moet uitmonden in een advies met maatregelen die passen bij de Drentse situatie.

Haarsma: “Centraal staat voor ons de vraag hoe we de woonlasten omlaag kunnen brengen. Daarbij wordt onder andere gekeken hoe de stijgende energielasten kunnen worden gecompenseerd. Maar eerst moeten we, samen met gemeenten en marktpartijen, kijken naar de ontwikkeling van de woningmarkt in Drenthe. Dan kan gekeken worden naar passende maatregelen. Het opzetten van een stimuleringsfonds voor woningen voor mensen met een smalle beurs is daarbij een reële optie. We gaan daarbij ook kijken of het mogelijk is om aan te sluiten bij het 100.000 woningenplan vanuit Energieakkoord Noord-Nederland. Daarnaast zullen wij een dringend beroep doen op corporaties om ook van hun kant financiële inspanningen te verrichten, zodat we gezamenlijk de woningmarkt draaiende houden�, aldus de gedeputeerde.
Provincie:
Tag(s):