dinsdag, 14. april 2009 - 11:49

Meer Friestalige medewerkers

Leeuwarden

Deze week ontvangen bijna alle organisaties in Fryslân de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête. Extra aandacht gaat uit naar het gebruik van de Friese taal en de behoefte aan Friestalige medewerkers.

Friestalige medewerkers
Het college van Gedeputeerde Staten wil graag inzicht hebben in de vraag naar Friestalige medewerkers op mbo-niveau. Ongeveer 90 procent van de leerlingen van de regionale opleidingscentra blijft namelijk na het afronden van de opleiding in Fryslân wonen en werken.

Beroepen
Zij komen vaak terecht in de uitvoerende beroepen, waarbij zij veelal het eerste aanspreekpunt voor de klant zijn. De taal van de klant spreken, is dan een voordeel. Indien duidelijk is hoe groot de vraag is naar Friestalige mbo’ers, zou hierop ingespeeld kunnen worden binnen het cursusaanbod van de onderwijsinstellingen.

Behoefte
Tot nu toe is deze behoefte onder het Friese bedrijfsleven niet in kaart gebracht. In de enquête wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de mate waarin medewerkers Fries spreken en welke functie-eisen organisaties stellen op het gebied van Friestaligheid.
Provincie:
Tag(s):