woensdag, 1. april 2009 - 9:00

Meer geld van de Provincie om recessie tegen te gaan

Arnhem

Het College van Gedeputeerde Staten wil nog meer geld uittrekken om de recessie in Gelderland tegen te gaan. In totaal gaat het om 120 miljoen euro. Ruim de helft hiervan, bijna 66 miljoen euro, bestaat uit het naar voren halen van projecten.

Voor ruim 54 miljoen gaat het om extra investeringen in de Gelderse economie. In het vandaag vastgestelde voorstel zit ook het al eerder aangekondigde waarborgfonds voor nieuwbouwwoningen.

Begin maart heeft het College van Gedeputeerde Staten al aangegeven 100 miljoen te investeren om de recessie tegen te gaan. Op dat moment waren nog een aantal zaken niet volledig uitgewerkt. Met dit vervolgvoorstel wordt het totale plaatje weer een stuk duidelijker. Provinciale Staten debatteren op 15 april hierover, de commissie morgen op 1 april.

Om de recessie tegen te gaan is het belangrijk dat de productie van woningen onverminderd door gaat. Niet alleen om mensen aan het werk te houden, maar ook om te voorkomen dat de achterstand in de woningbouw nog groter wordt. De provincie heeft, in samenwerking met marktpartijen en corporaties, het plan ontwikkeld om een soort waarborgfonds op te richten. Het gaat dan om verkoopgarantie bij de bouw van een nieuwbouwwoning tot 250.000 v.o.n. Het idee is dat de corporatie de ‘oude’ woning koopt en deze vervolgens doorverkoopt. De corporatie leent het geld uit het nog op te richten waarborgfonds. Deze maatregel stimuleert particulieren om een nieuwbouwwoning te kopen, zodat projecten niet hoeven worden afgeblazen.

Op dit moment is een aantal onafhankelijke adviseurs nog druk bezig met het doorrekenen van een dergelijke constructie, zodat snel duidelijk is om wat voor provinciale bijdrage het gaat, welke risico’s afgedekt moeten worden en welke juridische, financiële en belastingtechnische gevolgen deze regeling heeft.

Behalve uitwerkingen van al eerder aangekondigde voorstellen bevat het actieplan ook nieuwe maatregelen. Zo wordt 10 miljoen euro gereserveerd voor het realiseren van CAT-agrofood in Wageningen en het project Science meets business in Nijmegen. Deze projecten zijn een belangrijke impuls voor de Food-en Healthvalley.

De afgelopen maand zijn uit heel Gelderland initiatieven binnen gekomen, om investeringen naar voren te halen of nieuwe projecten op te starten. Op dit moment wordt per verzoek gekeken of het past binnen de gestelde criteria. Bij voorjaarsnota zal dan een voorstel gedaan worden aan Provinciale Staten. Vooruitlopend hierop hebben Gedeputeerde Staten dan ook voorgesteld om de volledige 63 miljoen euro uit de zogenaamde Nuon-dip motie in te zetten voor de kredietcrisis.
Provincie:
Tag(s):