woensdag, 13. mei 2009 - 13:47

Meer geld voor minder CO2-uitstoot

Den Haag

Minister Cramer van Ruimte en Milieu geeft gemeenten en provincies 12 miljoen euro extra om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het geld is per direct beschikbaar. Dit heeft het ministerie van VROM woensdag 13 mei laten weten.

Alle Nederlandse gemeenten en provincies kunnen aanspraak maken op het extra geld. Zij mogen het gebruiken voor lokale en regionale klimaatinitiatieven.

Geen nieuwe aanvragen Senternovem
De organisatie Senternovem, die de verdeling van het geld regelt, adviseert gemeenten en provincies geen nieuwe aanvragen meer in te dienen. Het heeft nog voldoende aanvragen open staan die waarschijnlijk samen het extra geld zullen opmaken. Maar voor een definitief uitsluitsel moet Senternovem eerst de aanvragen nog beoordelen.

SLOK
De 12 miljoen euro valt onder de subsidieregeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). Het komt boven op de 35 miljoen die al beschikbaar is gesteld. Daarvan is 10,8 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten en 1,2 miljoen euro voor provincies.

Klimaatbeleid
De subsidieregeling is onderdeel van een groot pakket maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De rijksoverheid levert zo een bijdrage aan de kabinetsdoelstellingen: 2 procent energiebesparing per jaar; 20 procent duurzame energie in 2020; 30 procent minder broeikasgassen in 2020.
Provincie:
Tag(s):