dinsdag, 20. januari 2009 - 12:33

Meer geld voor woonvormen dementerenden

Den Haag

Het kabinet trekt tot 2011 80 miljoen euro uit om kleinschalige woongroepen voor ouderen op te zetten. De 80 miljoen euro die het kabinet nu beschikbaar stelt, is vooral bedoeld om zorginstellingen te helpen meer variatie in woonvormen aan te bieden. Bussemaker heeft een voorkeur voor kleinschalige voorzieningen in de wijk, omdat cliënten dan in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

De ambitie van staatssecretaris Bussemaker is dat binnen 4 of 5 jaar eenderde van alle opvang voor dementerende ouderen kleinschalig is. Concreet betekent dit dat er dan 20.000 plaatsen zijn. Ter vergelijking: in 2005 waren er nog ruim 4.400 plaatsen kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

De 80 miljoen euro die het kabinet nu beschikbaar stelt, is vooral bedoeld om zorginstellingen te helpen meer variatie in woonvormen aan te bieden. Bussemaker heeft een voorkeur voor kleinschalige voorzieningen in de wijk, omdat cliënten dan in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Het contact met familie en mantelzorgers blijft op die manier in stand.
Provincie:
Tag(s):