vrijdag, 12. juni 2009 - 9:47

Meer gevallen van ouderen-mishandeling

Groningen

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is fors toegenomen: in 2008 zijn 662 meldingen gedaan van ouderenmishandeling ten opzichte van 366 in 2007, een stijging van 81%.

Dienstverleners zijn alerter op de signalen van ouderenmishandeling en doen vaker melding. Op 15 juni is World Elder Abuse Awareness Day en wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor ouderenmishandeling.

Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 130.000 ouderen in Nederland te maken met ouderenmishandeling. In 2008 was in 71% van de gevallen de melding afkomstig van beroepskrachten zoals politieagenten, verpleegkundigen en medewerkers van woningbouwverenigingen.

15% van het aantal meldingen komt van het slachtoffer zelf en 9% is afkomstig van familie of anderen. De cijfers zijn voornamelijk afkomstig van steunpunten Huiselijk geweld, meldpunten overlast bij GGD's en consultatienetwerken uit bijna alle regio in Nederland.
Provincie:
Tag(s):