maandag, 27. juli 2009 - 10:43

Meer mensen van beroep veranderd in 2008

Den Haag

Tussen 2007 en 2008 zijn 880 duizend mensen van beroep veranderd. Tussen 2004 en 2005 waren dit er krap 600 duizend.

Van de 6,7 miljoen mensen die zowel in 2007 als in 2008 werkzaam waren in een baan van minimaal 12 uur, zijn er tussen 2007 en 2008 880 duizend van beroep veranderd (13 procent). Tussen 2004 en 2005 waren dit er bijna 600 duizend (9 procent). Dit laat zien dat de beroepenmobiliteit het hoogst is als de arbeidsmarkt krap is. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Hoge mobiliteit in lagere beroepen

De hoogste mobiliteit laten werkenden in elementaire of lagere beroepen zien. Het gaat dan onder andere om zweminstructeurs, (leerling)verpleegkundigen en kelners. Boswachters echter, en (dieren)artsen, apothekers, advocaten en rechters vallen onder de beroepsklassen met een lage mobiliteit. Slechts 5 procent van deze werkenden wisselde tussen 2007 en 2008 van beroep.


Jongeren meest mobiel

Vooral jongeren wisselen vaak van beroep. Tussen 2007 en 2008 gold dat voor ruim een kwart van de werkzame jongeren in de leeftijd 15 tot 25 jaar. Van 25 tot 45- jarigen en 45 tot 65 - jarigen was dit respectievelijk 14 en 7 procent. De hogere mobiliteit onder jongeren hangt onder andere samen met de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt en het vervullen van - wisselende - bijbanen van minimaal 12 uur per week tijdens hun studie. Na het voltooien van de studie gaan ze op zoek naar een functie die aansluit bij de gevolgde opleiding.

Verandering van werkkring

Een verandering van beroep betekent niet altijd een verandering van werkkring. Sommige werknemers wisselen binnen de organisatie waarin ze werkzaam zijn van beroep. Van de 880 duizend mensen die tussen 2007 en 2008 van beroep zijn gewisseld, was twee derde ook van werkkring veranderd, terwijl de rest in dezelfde werkkring bleef. Een verandering van beroep gaat de laatste jaren wel steeds vaker samen met een verandering van werkkring.
Categorie:
Tag(s):