zaterdag, 11. april 2009 - 9:26

Meer ruimte voor bomen Maliebaan

Utrecht

De bomen langs de Maliebaan hebben meer ruimte nodig om te groeien. De hoofdrijbaan wordt daarvoor smaller gemaakt en opnieuw geasfalteerd. Vanaf 14 april starten de werkzaamheden. De Maliebaan is de komende tijd beperkt toegankelijk. Van 14 april tot 8 mei is het gedeelte tussen de Nachtegaalstraat en de Maliesingel (Malieblad) afgesloten voor autoverkeer. Daarna volgt de afsluiting tussen de Nachtegaalstraat en het Oorsprongpark. Het werk is eind juni afgerond.

In de huidige situatie staan de bomen dicht tegen de rijbaan aan. De boomwortels hebben hierdoor te weinig ruimte om te groeien. Ook het regenwater kan nu niet goed wegstromen waardoor de wortels na een regenbui worden overspoeld. 's Winters komt door de gebrekkige afwatering ook het strooizout direct bij de wortels terecht. Door de hoofdrijbaan aan beide kanten te versmallen komt er ruimte voor een goot van klinkers. Hierin worden om de twintig meter kolken aangebracht. Via deze kolken en speciaal aangebrachte infiltratiebuizen wordt het water gedoseerd de bodem ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):