donderdag, 12. maart 2009 - 17:02

Meer samenhang en doorzettingsmacht in zorgketen

Tilburg

Gezinnen met meervoudige problemen moeten samenhangende zorg krijgen. "Eén gezin, één plan is het motto. Professionals krijgen ruimte om hun deskundigheid in te zetten. Maar de aansturing en de samenhang wordt verbeterd", aldus wethouder Wmo Gon Mevis.

Op wijkniveau wil het college Buurtregie versterken. Daarmee wordt het overleg bedoeld tussen professionals op het vlak van jeugdzorg, welzijn, participatie en veiligheid. Hiervoor wordt twee jaar lang 100.000 euro uitgetrokken. Stedelijk zijn er inmiddels al goede structuren voorhanden, zoals het Zorghuis, het Veiligheidshuis en het Hulpverlening
Casus Overleg Jeugd.

Ook stelt het college voor om meer gezins-/straatcoaches in te zetten voor
probleemgezinnen. Die blijken bijzonder effectief in gezinnen die door meervoudige problemen moeite hebben om het normale huishouden te organiseren. Hiervoor wordt twee jaar lang 150.000 euro extra ingezet.

In de vijf impulswijken is de problematiek groter dan in andere wijken. Hiervoor wordt twee jaar lang 150.000 euro uitgetrokken.
Provincie:
Tag(s):