dinsdag, 14. juli 2009 - 9:58

Meer samenwerking tussen Mainport Rotterdam en andere havens

Rotterdam

Om de internationale concurrentiepositie in de toekomst veilig te stellen en de milieudruk te verminderen moeten Mainport Rotterdam en de andere Nederlandse zeehavens en logistieke knooppunten meer met elkaar gaan samenwerken.

Dit schrijven de ministers Van der Hoeven (EZ), Eurlings (VenW) en Cramer (VROM) in de 'Economische visie op de lange termijn ontwikkeling van Mainport Rotterdam: op weg naar een Mainport Netwerk Nederland' die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het kabinet wil de positie van Mainport Rotterdam versterken door in te zetten op samenwerking met andere zeehavens (Amsterdam, Zeeland, Moerdijk en Groningen) en ook met binnenhavens, logistieke knooppunten en industriecentra op en langs achterlandverbindingen. Met de samenwerking moet een 'Mainport Netwerk Nederland' ontstaan. Daardoor kan Nederland in de toekomst verzekerd zijn van een groot aantal internationale verbindingen van topkwaliteit.
Categorie:
Tag(s):