maandag, 17. augustus 2009 - 8:41

Meer school voor kinderen met taalachterstand

Den Haag

Met ingang van dit schooljaar gaan op veel plaatsen in het land kinderen met een taal- of rekenachterstand extra naar school. Dat maakt het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vandaag bekend.

In 25 gemeenten gaan met subsidie van het ministerie van OCW projecten met verlengde onderwijstijd van start. Kinderen krijgen in de zomer of na schooltijd extra onderwijs. Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar maakte staatssecretaris Dijksma dat bekend op basisschool de Eglantier in Almere, een van de deelnemende scholen.

De extra onderwijstijd is bedoeld om het onderpresteren van leerlingen tegen te gaan en taal- en rekenachterstanden weg te werken. “Sommige leerlingen kunnen een extra steuntje in de rug wel gebruiken”, aldus Dijksma. “Als ze nu gebruik maken van de mogelijkheid om in extra onderwijstijd hun kennis bij te spijkeren, hebben ze daar de rest van hun schoolloopbaan enorm veel profijt van.”

De scholen die subsidie krijgen toegekend, werken mee aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de verlenging van de onderwijstijd op de leerprestaties van leerlingen.

Het gaat om 5 zomerscholen en 23 projecten voor het verlengen van de schooldag. Vlissingen, Arnhem, Delft, Roosendaal en Almere richten zomerscholen op. Bijvoorbeeld Rotterdam, Groningen, Maastricht, Hulst en Terneuzen gaan aan de slag met de verlengde schooldag. De scholen kunnen het geld dit schooljaar (deze herfst) en aankomende zomer al gebruiken.

Komend schooljaar trekt staatssecretaris Dijksma € 12 miljoen uit voor extra onderwijstijd. De daaropvolgende drie jaar is jaarlijks € 15 miljoen beschikbaar.

De subsidie voor extra onderwijstijd maakt deel uit van de maatregelen die Dijksma neemt om onderwijsachterstanden te bestrijden. Zo ontvangen basisscholen in gebieden met veel uitkeringen en lage inkomens, de impulsgebieden, vanaf dit schooljaar ook een extra bedrag voor achterstandsleerlingen.
Provincie:
Tag(s):