woensdag, 25. februari 2009 - 16:33

Meer uitgaven aan uitzendkrachten in het onderwijs

Groningen

In 2007 gaven scholen in het gesubsidieerde onderwijs 800 miljoen euro uit aan uitzendkrachten. Dit is een kwart meer dan een jaar eerder. De uitgaven aan uitzendpersoneel zijn de voorafgaande jaren in alle onderwijssectoren sneller gestegen dan de overige personele uitgaven.

Het aandeel van de uitgaven aan uitzendkrachten kwam in 2007 uit op 4 procent. Scholen nemen uitzendkrachten vooral aan om snel of moeilijke vacatures in te vullen, of vanwege hun specifieke kennis.

In het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs maken de uitgaven aan uitzendkrachten een veel kleiner deel uit van de totale personele uitgaven, dan bij het middelbaar beroeps en het hoger onderwijs. Ongeveer een derde van de scholen in primair onderwijs en twee derde van de scholen in het voortgezet onderwijs maakten in 2007 gebruik van één of andere vorm van inhuur. In het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs zijn uitzendkrachten al langer gemeengoed. Zo hebben nagenoeg alle hoger onderwijsinstellingen uitzendkrachten in dienst.
Provincie:
Tag(s):