zondag, 22. maart 2009 - 15:47

Meer verkeerslichten in Utrecht uit

Utrecht

Na de tot nu toe succesvol verlopen proef om de verkeerslichten op de Neude uit te schakelen wil de gemeente Utrecht ook op andere locaties verkeerslichten uitzetten. Bij wijze van proef worden op drie kruispunten de verkeerslichten op knipperen gezet dan wel uitgeschakeld.

Op vier kruisingen worden op proef de verkeerslichten buiten de spitsuren uitgeschakeld. De verwachting is dat door deze maatregelen met name het fietsverkeer op deze kruispunten beter zal doorstromen. Omwonenden en weggebruikers krijgen de gelegenheid om gedurende twee weken te reageren op dit voorstel voordat het college van burgemeester en wethouders definitief tot uitvoering besluit.

De uitschakeling van de verkeerslichten is een onderdeel van het actieplan Luchtkwaliteit 2008. Ook de nota ‘Groener licht voor de fiets’ van de Fietsersbond, het GroenLinks-voorstel ‘Minder wachten, meer fietsen’ en de Raadscommissie voor de Stad en Ruimte steunen dit voorstel. Het is één van de maatregelen om het gebruik van de fiets te stimuleren en de luchtkwaliteit te verbeteren. Naast het uitschakelen van verkeerslichten werkt de gemeente in samenwerking met de Fietsersbond ook aan plannen om de afstelling van de verkeerslichten te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):