dinsdag, 7. juli 2009 - 22:03

Meer vrijheid voor verhuur leegstaande woning

Zuidwolde

Vanwege de economische crisis zit de huizenmarkt op slot, ook sommige inwoners van de gemeente De Wolden krijgen daardoor met de lasten van twee woningen te maken.

Sinds kort is de Leegstandwet gewijzigd. Hierdoor kan de gemeente een vergunning afgeven voor tijdelijke verhuur. Als hiervoor wordt gekozen, zijn de regels voor huurbescherming niet van toepassing.

Er bestaan voor tijdelijke verhuur bepaalde spelregels, zo kan bijvoorbeeld voor minimaal zes maanden tot maximaal twee jaar een vergunning worden afgegeven. Als een vergunning voor tijdelijke verhuur wordt aangevraagd, toetst de gemeente die op een aantal criteria. Enkele eisen zijn dat de woonruimte leeg moet staan en dat er nog niet eerder een vergunning voor dezelfde woonruimte is afgegeven.

Wethouder Ank van der Ziel:’ Met deze versoepeling van de wet kunnen we inwoners met dubbele woonlasten de mogelijkheid bieden tot tijdelijke verhuur waardoor hun financiële situatie minder te lijden heeft. En potentiële inwoners die nog niet willen of kunnen kopen door de crisis bieden we de kans om voor een korte periode een woning te betrekken, zonder dat zij langdurig bij een woningcorporatie staan ingeschreven’.

Geïnteresseerde eigenaren van woningen kunnen contact opnemen met het cluster vergunningen verlenen, afdeling VROM van de gemeente De Wolden.
Provincie:
Tag(s):