woensdag, 14. januari 2009 - 11:06

Meer woningen gebouwd, minder bouwvergunningen afgegeven

De eerste negen maanden van 2008 zijn bijna 45 duizend nieuwe woningen opgeleverd. Dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode van 2007. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, daalde echter met 3 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS

In bijna alle provincies nam het aantal opgeleverde woningen toe. De toename was het grootst in Gelderland. In Limburg, Overijssel en Drenthe daalde het aantal opgeleverde woningen.

In de eerste negen maanden van 2008 is voor 58 duizend woningen een bouwvergunning afgegeven. Dat is een afname van ruim 1,8 duizend ten opzichte van dezelfde periode in 2007. In Noord-Holland was de afname het grootst. Zuid-Holland en Utrecht hebben de grootste toename.

Het aantal verleende bouwvergunningen geeft een indicatie van de te verwachten woningbouw. Tussen verlening van een bouwvergunning en oplevering van de woning ligt gemiddeld 22 maanden.
Provincie:
Tag(s):