dinsdag, 20. oktober 2009 - 14:28

Meer zekerheden voor postbezorgers nieuwe postbedrijven

Den Haag

'Meer zekerheden voor postbezorgers.' Dat is volgens staatssecretaris Heemskerk en minister Donner de kern van een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die regelt dat nieuwkomers op de recent geopende postmarkt worden verplicht om met alle postbezorgers op termijn een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Heemskerk en Donner hebben de AMvB dinsdag 20 oktober 2009 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Postbedrijven hoeven niet te voldoen aan de nieuwe verplichting als zij onder een cao vallen waarin afspraken zijn gemaakt over het sluiten van arbeidsovereenkomsten met postbezorgers. De AMvB geeft de sociale partners hiermee de ruimte om de eigen verantwoordelijkheid te nemen voor sociale arbeidsvoorwaarden bij de nieuwe postbedrijven.

In een cao moet in ieder geval zijn vastgelegd dat 3,5 jaar na opening van de postmarkt 80 procent van de bezorgers werkzaam moet zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Ook moet er een concreet groeipad worden afgesproken hoe men die 80 procent zal bereiken.

Sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden
Eerder onderzoek in opdracht van het kabinet heeft aangetoond dat door de gebruikte stukloonconstructies in de postmarkt postbezorgers niet altijd een inkomen verdienen dat gelijk staat aan het minimumloon (inclusief vakantietoeslag).

Sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden was vanaf het begin echter één van de voorwaarden voor het kabinet om de postmarkt volledig te kunnen openen. Met deze maatregel zorgt het kabinet voor een 'stok achter de deur' om zeker te stellen dat er in de postmarkt geen onevenredig scherpe concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Dat is juist nu met verslechterende arbeidsmarktomstandigheden extra van belang.

Achtergronden
Sinds 1 april 2009 kunnen ook andere postbedrijven dan TNT post onder de 50 gram bezorgen. Tot dan had postconcern TNT het alleenrecht op deze markt. Door opheffing van dit monopolie neemt de keus voor bijvoorbeeld bedrijven en goede doelen toe en kunnen zij goedkoper post versturen. Bovendien ontstaan kansen voor nieuwe bedrijven.

Bij wet blijft gewoon geregeld dat consumenten, net als voorheen, bij hun postvestiging terecht kunnen, dat de brievenbus in de buurt blijft en dat de postzegel niet te duur wordt. In de brief aan de Kamer schetst Heemskerk ook de ontwikkelingen in o.a. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk waar het gaat om de openstelling van de postmarkt.
Provincie:
Tag(s):