dinsdag, 1. september 2009 - 11:27

Meeste regio`s klaar met actieplannen jeugdwerkloosheid

Den Haag

Vrijwel alle dertig regio’s hebben actieplannen voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid bij staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend. ‘Er is door alle betrokkenen in de regio’s werkelijk keihard gewerkt’, aldus Klijnsma.

Op 9 september ondertekent Klijnsma met ruim de helft van de wethouders namens hun regio’s convenanten om de afspraken tussen Rijk en partijen in de regio te bevestigen. Doel is dat de overige regio’s nog in september de convenanten met de staatssecretaris tekenen.

De regionale partners vervullen een cruciale rol in de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en in de uitvoering van het Actieplan. ‘Zij kunnen de jongeren achterhalen, ze kennen de scholen, ze kennen de werkgevers. Ze zitten er bovenop’, stelt Klijnsma. De staatssecretaris roept ook ouders op hun kinderen die nu thuiszitten naar de Werkpleinen te sturen, waar de arbeidsbemiddeling en advisering in de regio’s plaatsvindt. Het is dan ook goed te zien dat nu al in tal van regio’s extra inzet wordt gepleegd om de jeugdwerkloosheid aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):