vrijdag, 13. februari 2009 - 16:18

Meldpunt voor 'foute' verkeersborden

Den Haag

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) en de ANWB lanceren in april een meldpunt waar weggebruikers onduidelijke, slecht leesbare of zelfs onjuiste verkeersborden kunnen melden. Dit heeft het ministerie van V&W vrijdag 13 februari bekendgemaakt.

Bij dit punt kunnen weggebruikers terecht met vragen en opmerkingen over verkeersborden die langs rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen en waterschapswegen staan. Uiteraard kunnen weggebruikers opmerkelijke praktijksituaties nu ook al melden bij gemeenten.

TNO heeft onlangs onderzoek gedaan naar de toestand van de verkeersborden. Op basis van de bevindingen raadde het instituut aan goed te kijken naar de regelmaat en de manier van onderhoud van verkeersborden en verkeerstekens.

Ook luidde het CDA voor het Tweede Kameroverleg Verkeersveiligheid de noodklok over de wildgroei aan verkeersborden die de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Naar aanleiding hiervan is minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat in overleg gegaan met de ANWB om te komen tot een meldpunt verkeersborden.

De ANWB zal de opmerkingen van de weggebruikers verzamelen en doorspelen aan de verantwoordelijke wegbeheerders, die met deze gegevens op hun beurt weer aan de slag kunnen om verbeteringen aan te brengen. De bond denkt met dit initiatief een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid.

De ANWB krijgt nu al geregeld vragen en opmerkingen over onduidelijke verkeersborden. De toestand van verkeersborden trok ook al de aandacht bij de zogenoemde wegbelevingsonderzoeken die de ANWB de afgelopen jaren in meerdere provincies heeft gehouden.

Om de ernst van het probleem te kunnen inschatten heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat de ANWB gevraagd samen deze inventarisatie van ongewenste situaties met verkeersborden uit te voeren.
Provincie:
Tag(s):