woensdag, 4. maart 2009 - 19:31

Meppel geeft impuls aan aanpak overlast honden

Meppel

Meppel biedt verschillende voorzieningen om honden uit te laten. Er zijn hondenuitlaatzones, depodogs en hondentoiletten. Ook geldt een aantal regels bij het uitlaten van een hond. Om ervoor te zorgen dat inwoners geen overlast ervaren van honden die worden uitgelaten, heeft het college van B&W besloten een impuls te geven aan de handhaving van de regels.

Wethouder Egbert van Dijk: “Leerlingen van verschillende Meppeler basisscholen voerden al op een ludieke manier actie tegen de grote hoeveelheden hondenpoep op grasvelden bij hun school. Ik onthulde hiervoor een anti-hondenpoep-bord bij basisschool Het Kompas. De gemeente vindt het belangrijk dat de overlast verdwijnt, vandaar deze impuls aan de handhaving van de regels.�

Overal binnen de gemeente Meppel geldt dat honden binnen de bebouwde kom moeten zijn aangelijnd. Honden mogen niet hun behoefte doen op de openbare weg, in plantsoenen of bermen. Degene die de hond uitlaat is verplicht de uitwerpselen van de viervoeter op te ruimen.

In de zogenoemde hondenuitlaatzones hoeven uitwerpselen van honden niet opgeruimd te worden. Ook is er een aantal hondentoiletten en depodogs in Meppel aanwezig. In een hondentoilet kunnen viervoeters hun behoefte doen. Deze hoeft niet te worden opgeruimd. Een depodog bevat milieuvriendelijke zakjes om uitwerpselen op te pakken. Vervolgens kan het zakje in de bak worden gedeponeerd.

Een overzicht van alle hondenuitlaatzones, hondentoiletten en depodogs is te vinden op een digitale kaart op de website van de gemeente Meppel.nl > Digitaal loket > Leefomgeving en veiligheid.

Toezichthouders van de gemeente gaan de komende maanden toezien op naleving van de regels. Als er sprake is van een overtreding, wordt een bekeuring van negentig euro uitgeschreven.
Provincie:
Tag(s):