dinsdag, 17. februari 2009 - 21:08

Meppel houdt grote inventarisatie in buitengebied

Meppel

Op 2 maart 2009 voeren toezichthouders van de gemeente Meppel een grote inventarisatie in het buitengebied uit. Aanleiding is de komst van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. De gemeente wil met deze inventarisatie inzicht krijgen in het huidige gebruik van het buitengebied.

In het bestemmingsplan ligt vast waarvoor gronden gebruikt mogen worden. De bestemming kan bijvoorbeeld wonen, agrarisch of bedrijven zijn. In het bestemmingsplan liggen ook voorwaarden voor dit gebruik vast. Om inzicht te krijgen in het gebruik van het buitengebied gaan toezichthouders van de gemeente in zes teams van twee personen het hele buitengebied van Nijeveen, Rogat, Broekhuizen en De Schiphorst uitpluizen. Dit gebeurt doorgaans vanaf de weg. Omwonenden zullen hier niet veel van merken.

Wanneer het gebruik niet overeenkomt met de bestemming, neemt de gemeente contact op met de gebruiker. Ook wanneer de toezichthouders andere overtredingen constateren, onderneemt de gemeente actie. De termijn waarop de gemeente contact legt hangt af van de soort overtreding. Ernstige overtredingen worden het eerst aangepakt.
Provincie:
Tag(s):