dinsdag, 30. juni 2009 - 21:09

Meppel verheugd over doorstart Giethoorn Ten Brink

Meppel

Dinsdag heeft curator Rob Geene van drukkerij Giethoorn Ten Brink bekend gemaakt dat het bedrijf wordt doorgestart. Drukkerij Euradius bleek bij de biedingen over de beste papieren te beschikken en zal het bedrijf doorstarten. Euradius heeft meerdere grafische vestigingen waaronder Krips in Meppel. De doorstart zorgt ervoor dat Meppel als grafische stad een belangrijke rol van betekenis blijft spelen op de internationale markt.

Burgemeester Jan Westmaas: `Ik heb enorm veel bewondering voor de wijze waarop de afgelopen dagen achter de schermen is gewerkt aan allerlei alternatieven om drukkerij Giethoorn Ten Brink en zoveel mogelijk werkgelegenheid voor Meppel te behouden. Het behoud van een gerenommeerd bedrijf in de traditioneel zo sterk vertegenwoordigde grafische sector stemt mij dan ook zeer tevreden. Vanaf het eerste moment dat ik geluiden opving over een mogelijk faillissement heb ik binnen de gemeentelijke organisatie alle krachten gemobiliseerd om te kijken wat wij als gemeente zouden kunnen betekenen voor het behoud van de werkgelegenheid. Daarnaast heb ik contact gezocht met verschillende betrokken partijen, waaronder de Provincie Drenthe en de NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij). Ambtelijk en bestuurlijk hebben wij binnen onze mogelijkheden alle medewerking gegeven. Nu blijkt dat de gezamenlijke inzet van alle betrokken partijen heeft geleid tot behoud van de drukkerij en een deel van de werkgelegenheid. Ik hoop dat de doorstart zorgt voor uitbreiding van de werkgelegenheid en dat mensen die nu helaas niet aan bod komen heel snel weer een plek in het bedrijf terug kunnen krijgen’.

De gemeente zal de toekomstige ontwikkelingen binnen drukkerij Euradius op de voet blijven volgen. Daarnaast start de gemeente een overleg met een aantal grote ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties om te onderzoeken op welke manier de Meppeler economie verstevigd kan worden. Juist in momenten van crisis en verlies van werkgelegenheid is ieders inzet voor de economische structuur en voor de toekomst van de beroepsbevolking van uiterst groot belang.
Provincie:
Tag(s):