vrijdag, 23. oktober 2009 - 20:47

Merendeel Roermondse winkels brandveilig

Roermond

De Brandweer Roermond heeft in het kader van de Nationale Brandpreventieweken afgelopen week steekproefsgewijs 200 winkels in de gemeenten Roermond, Roerdalen en Maasgouw gecontroleerd op brandveiligheid. Bij de controles, een ‘zichtcontrole op brandveiligheid’, werd onder andere gecontroleerd op de bereikbaarheid en sluiting van (nood)uitgangen, aankleding en versiering, blusmiddelen, noodverlichting en aanwezigheid van een vluchtrouteaanduiding.

Van de 200 winkels voldeden er 191 aan de minimale brandveiligheidseisen en ontving van de brandweer een tafelvlaggetje met de opdruk ‘Brandveiligheid OK’. Naast het vlaggetje kregen 67 winkels nog een advies om hun brandveiligheid te verbeteren.

9 winkels ontvingen geen tafelvlaggetje, omdat hun brandveilheid onvoldoende was. Het betrof hier een combinatie van zaken zoals afgesloten of geblokkeerde nooduitgangen, het ontbreken van een blusmiddel of de aanwezigheid van een niet gekeurd blusmiddel en geen of onvoldoende vluchtrouteaanduidingen. Deze winkeliers zijn gewezen op hun verantwoordelijkheid en dringend verzocht om de gebreken zo spoedig mogelijk op te lossen. De brandweer zal bij deze winkels over een maand een nieuwe controle houden.
Provincie:
Tag(s):