zaterdag, 30. mei 2009 - 10:02

'Metalen in Nederlandse producten van dubieuze herkomst'

Amsterdam

Nederlandse bedrijven importeren volop tin, koper en bauxiet uit ontwikkelingslanden. De mijnbouw daar veroorzaakt ernstige milieuproblemen en mensenrechtenschendingen.

Dit blijkt uit het rapport 'Mining matters' dat Milieudefensie vandaag heeft uitgebracht.

De milieu-organisatie concludeert dat maatschappelijk verantwoord
ondernemen in de mijnbouwsector nog in de kinderschoenen staat.
Milieudefensie roept de Nederlandse overheid en Nederlandse
metaalbedrijven daarom op maatregelen te treffen om de massale problemen te verminderen.

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven nauwelijks op de hoogte zijn van
de misstanden die er aan de metalen kleven. Bedrijven zetten hun
leveranciers bijna niet onder druk om de omstandigheden rond de mijnbouw te verbeteren.

Corus en Philips gaven wel aan, tin uit de Democratische Republiek Congo te weren vanwege de opbrengsten voor rebellengroepen. De grootste importeur van tin in Nederland, Alpha-Fry Technologies, weigerde mee te werken aan het onderzoek van Milieudefensie.
Provincie:
Tag(s):