woensdag, 17. juni 2009 - 14:42

Michaëlkerk in Landgraaf geen Rijksmonument

Landgraaf

Het college van de gemeente Landgraaf zal minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap adviseren om de H. Michaëlkerk in het Eikske niet aan te wijzen als Rijksmonument. Dat is de conclusie na het horen van het bisdom Roermond en andere belanghebbenden. Het aanwijzingsverzoek is afkomstig van het Cuypersgenootschap. Verwacht wordt dat de minister het advies van het college eind dit jaar overneemt.

Renovatie van het huidige gebouw zou meer dan 1 miljoen euro gaan kosten. Het bisdom en het kerkbestuur hebben daarom geconcludeerd dat adequate vervangende nieuwbouw, die voldoet aan de huidige en toekomstige pastorale en functionele eisen de enige optie is. Wonen Heuvelsteden heeft daarop plannen gemaakt om de huidige kerk te slopen en op die locatie zorgappartementen en een nieuwe, kleinere kerk te realiseren.

Uit de gesprekken die zijn gevoerd met diverse partijen is gebleken dat het kerkbestuur, het bisdom en Wonen Heuvelsteden tegen de aanwijzing tot Rijksmonument zijn. Het Cuypersgenootschap en de Heemkundevereniging OCGL zijn van mening dat het kerkgebouw wel monumentale waarde heeft. Buurtbewoners geven aan dat zij het enerzijds betreuren als de kerk zou verdwijnen, maar anderzijds wel positief zijn over de nieuwbouwplannen.

De welstands- en monumentencommissie van de gemeente Landgraaf concludeert aan de hand van verschillende criteria (schoonheid, betekenis voor de wetenschap, cultuurhistorische waarde, gaafheid, situering en bouwkundige staat) dat het kerkgebouw te weinig monumentale waarde heeft om als Rijksmonument te worden aangemerkt.
Provincie:
Tag(s):