woensdag, 18. februari 2009 - 12:19

Milieu- en ontgrondings-vergunning voor groeve ‘t Rooth

Maastricht

Gedeputeerde Staten in Limburg verlenen zowel de milieu- als ontgrondingsvegunning voor het winnen van kalksteen in de groeve ’t Rooth in Margraten voor de de komende zeven jaar. Dit is 17 februari besloten door Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben ingestemd met de winning van kalksteen in een gebied van 5,8 hectares ten noorden van de bestaande groeve ’t Rooth conform het gestelde in de POL-aanvulling 'Uitbreiding groeve ’t Rooth' van 2006. Deze aanvulling is nu opgenomen als concrete beleidsbeslissing in POL2006.

De graafwerkzaamheden worden toegestaan voor een termijn van zeven jaar vanaf de dag dat met die werkzaamheden wordt gestart. In de ontgrondingvergunning is rekening gehouden met een verscherpt veiligheidsvoorschrift langs de Keerderweg.

Door de gemeente Margraten werd goedkeuring van het bestemmingsplan 'Uitbreiding Groeve ’t Rooth' bij GS aangevraagd.
Provincie:
Tag(s):