dinsdag, 21. april 2009 - 16:55

Milieudefensie blijft actie voeren tegen buitendijks bouwen

Almere

Op donderdag 23 april vervolgt Milieudefensie in Almere de campagne 'Houd het IJmeer open'. Op hetzelfde moment dat de raad van Almere in het stadhuis haar collega-raadsleden uit andere gemeenten aan het IJmeer zal proberen te overtuigen van de noodzaak Almere uit te breiden in het IJmeer, vraagt Milieudefensie de bewoners van Almere hoe zij denken over de verstedelijkingsplannen.

Onlangs besloot de gemeenteraad van Almere unaniem dat de Schaalsprong van Almere onder andere buitendijks zal moeten plaatsvinden. Milieudefensie ziet juist mogelijkheden voor uitbreiding binnendijks.

Ook de kleine gemeenten aan de andere kant van het IJmeer zijn grote tegenstanders van inpoldering door Almere. Klaas Breunissen, campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie: “Het IJmeer is een uniek open landschap in een sterk verstedelijkte regio. Daar moeten we zuinig op zijn.�

Een ander punt van discussie is de verkeersverbindingen met Amsterdam.
Inwoners van Almere zijn gebaat bij een goede bereikbaarheid van Amsterdam. Er zijn daarom plannen voor een brug die Almere zal verbinden met Amsterdam. Volgens Breunissen is deze aantasting van het open IJmeer nergens voor nodig. Gezien de toenemende mobiliteitsproblemen ligt het voor de hand wonen en werken zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.
Provincie:
Tag(s):