maandag, 9. februari 2009 - 15:24

Milieudefensie en Havenbedrijf Rotterdam begraven strijdbijl

Rotterdam

Milieudefensie en Havenbedrijf Rotterdam hebben maandag 9 februari de ‘Overeenkomst Duurzame Maasvlakte' gepresenteerd. Dit jaar nog
laten beide partijen een onderzoek uitvoeren om te bepalen of en hoe de
emissies van fijn stof, NOX, SO2 en CO2 – afkomstig van activiteiten van
de huidige en Tweede Maasvlakte - kunnen worden gereduceerd.

De gezamenlijke ambitie is een reductie van luchtverontreinigende stoffen met 10 procent per 2020. Gezien dit resultaat ziet Milieudefensie af van juridische stappen tegen de aanleg en het gebruik van de Tweede Maasvlakte.

De afgelopen maanden hebben Havenbedrijf Rotterdam en Milieudefensie op constructieve wijze gesproken over de verschillen van inzicht met betrekking tot de milieudoelstellingen en -prestaties van de Tweede Maasvlakte.

Juridische procedures van de baan
Daarbij is vastgesteld dat het voor beide partijen aantrekkelijker is te streven naar een verduurzaming van het gebruik van de Maasvlakte dan het voeren van juridische procedures daarover, omdat zij verwachten daarmee grotere en efficiëntere milieuwinst te behalen.

Onderdeel van de overeenkomst is een onderzoek naar de meest effectieve maatregelen om de emissiereductie te realiseren. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inzet van walstroom voor (zee)schepen die in de haven liggen, om het gebruik van havengelden als stimulans om reders te laten investeren in milieumaatregelen, en om het vergroten van de milieuzone op de Maasvlakte zodat ook in andere delen van het havengebied alleen schonere vrachtwagens welkom zijn.

Havenbedrijf Rotterdam en Milieudefensie blijven de komende jaren in overleg om het effect van de te nemen maatregelen te monitoren en indien nodig aanvullende maatregelen te nemen.

'Wij zijn verheugd over de constructieve opstelling van Milieudefensie. Het is altijd het streven van het Havenbedrijf geweest om in een permanente dialoog met alle stakeholders win-win situaties te creëren waarbij de economie én de leefbaarheid versterkt worden. De aanleg van de Tweede Maasvlakte gaat onverminderd door en tegelijk zorgen we dat de haven duurzamer wordt', aldus Hans Smits, directeur Havenbedrijf Rotterdam.

'Milieudefensie is blij met deze overeenkomst. Het markeert het einde van een jarenlange strijd die voor de rechter dreigde te eindigen. Zover hoefde het niet te komen, want er ligt nu een resultaat waar het milieu en de inwoners van Rotterdam wel bij varen', aldus Frank Köhler, directeur Milieudefensie.
Provincie:
Tag(s):