maandag, 26. oktober 2009 - 10:14

Milieudefensie start burgerinitiatief tegen megastallen Utrecht

Utrecht

Milieudefensie start deze week het burgerinitiatief ‘Stop veefabrieken Utrecht’ in de provincie Utrecht.

Met het burgerinitiatief wil Milieudefensie, samen met verontruste Utrechtse burgers, bereiken dat de provincie Utrecht de komst van megastallen verbiedt. Megastallen tasten het landschap aan en leiden tot veel dierenleed en milieuvervuiling. Door de inzet van eenzelfde burgerinitiatief heeft de provincie Noord-Holland zich in maart tegen de komst van megastallen gekeerd.

In heel Nederland duiken nog steeds bouwplannen op voor kippenfabrieken en varkensflats. Momenteel leven er in de provincie Utrecht ruim driehonderdduizend varkens en 1,8 miljoen kippen. In de Gelderse Vallei in Utrecht is een gebied van duizend hectare aangewezen voor nieuwe vestiging van grote veehouderijen. Net als in andere provincies is de kans groot dat hier megastallen worden gevestigd.

In de samenleving wordt de roep om verbetering van milieukwaliteit en dierenwelzijn steeds sterker. Daarbij passen geen enorme industriecomplexen in de veehouderij. Megastallen ontsieren het landschap en eromheen neemt de milieuvervuiling toe, terwijl het er met het dierenwelzijn erbarmelijk is gesteld. Bovendien neemt met een sterke concentratie van varkens en kippen op één plaats de kans op het ontstaan van op de mens overdraagbare dierziekten toe, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Utrecht kan, net als de provincie Groningen, op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening de bouw van megastallen verbieden. Eerder heeft ook een meerderheid van Provinciale Staten Noord-Holland zich gekeerd tegen de bouw van megastallen. Om in Utrecht hetzelfde te bereiken, zijn Milieudefensie en verontruste burgers vandaag gestart met het burgerinitiatief ‘Stop veefabrieken Utrecht’. Als minimaal vijftienhonderd kiesgerechtigde inwoners het burgerinitiatief ondersteunen, moeten Provinciale Staten stemmen over het voorstel om de komst van megastallen te verbieden.
Provincie:
Tag(s):