woensdag, 14. oktober 2009 - 22:00

Miljoenen steun voor Drents Midden- en Klein Bedrijf

Regio

De provincie Drenthe wil het midden- en kleinbedrijf (MKB) helpen om tijdens de economische recessie te blijven investeren in groei en innovatie. Banken zijn momenteel terughoudend in het beschikbaar stellen van kapitaal. Gedeputeerde Staten hebben besloten in totaal €6 miljoen beschikbaar te stellen waarmee leningen ten behoeve van het MKB kunnen worden verstrekt.

,,Het midden en kleinbedrijf is de ruggengraat van de Drentse economie. De kredietcrisis mag de ontwikkeling van gezonde bedrijven niet in de weg staan’’, vindt gedeputeerde Janny Vlietstra (economische zaken en werkgelegenheid). In het kader van de Drentse versnellingsagenda, het provinciale programma met maatregelen tegen de recessie, stelt het college aan provinciale staten voor om twee investeringsluiken open te stellen voor het MKB.

De eerste behelst een provinciale kapitaalsinjectie van €2 miljoen aan de Drentse Participatie Maatschappij. Dit is een volle dochteronderneming van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). Kleinere ondernemingen kunnen zich hier melden met een aanvraag voor een achtergestelde lening.

Daarnaast willen GS €4 miljoen beschikbaar stellen aan een nieuw MKB-fonds, dat door de NOM wordt beheerd. Op aanvraag van banken zullen uit dit fonds, een zogeheten Tijdelijke Additionele Financiering Faciliteit (TAFF), achtergestelde leningen beschikbaar worden gesteld aan grotere MKB-bedrijven. Het gaat hierbij om aanvragen vanaf €200.000. Tegenover iedere euro uit het fonds, moet een kredieteuro van de bank staan.

Drenthe is de eerste noordelijke provincie die geld voor de TAFF beschikbaar wil stellen. Dit gebeurt in de vorm van een lening aan de NOM, waarover rente aan de provinie verschuldigd is.
Provincie:
Tag(s):