zaterdag, 30. mei 2009 - 13:03

Miljoenen voor de wadden

Delfzijl

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft zaterdag bekend gemaakt welke projecten dit jaar een bijdrage krijgen uit het Waddenfonds.

In totaal gaat er 23 miljoen euro naar het vergroten en versterken van natuur- en landschap, en naar duurzame economische en energie-projecten. Ook is er 5 miljoen voor de Waddenacademie voor duurzame kennisontwikkeling. De bekendmaking van de gehonoreerde projecten vond plaats op de jaarlijks terugkerende Waddentoogdag in Delfzijl. Naast Cramer gaven vanuit het Rijk ook minister Verburg van LNV en staatssecretaris Huizinga van V&W acte de presence.

In haar toespraak brak Cramer een lans voor duurzame energie op de Waddeneilanden: "Ik ben erg enthousiast over de plannen die er zijn op de eilanden om in 2020 klimaatneutraal te worden. Er is grote steun in deze regio voor concrete projecten op het gebied van duurzame energie. Het is zaak daarbij samen op te trekken. Laten we alle goede initiatieven verbinden in één strategie. Ik wil u daarbij graag helpen. En snel ook."

De volgende projecten ontvangen een bijdrage uit het Waddenfonds:

Kwelderherstel Balgzand (€ 2,18 mln)

Nollenlandschap Den Helder (€ 0,82 mln)

Herbouw historische maritieme elementen Zoutkamp (€ 0,55 mln)

Versterking unieke Texelse landschap (€ 1,91 mln)

Tussen Wad en Westerwoldse Aa (€ 5,26 mln)

Natuurontwikkeling Utopia (€ 0,70 mln)

Mosselwad (€ 5,38 mln)

Waddensleutels (€ 3,12 mln)

Duurzaam zorgcentrum De Stillen Terschelling (€ 0,23 mln)

Groen gas op Schiermonnikoog (€ 1,2 mln)

Duurzaam Terschelling (€ 0,22 mln)

Energieneutraal wonen op Texel (€ 0,38 mln)

Demonstratieproject HRe-ketel Ameland (€ 0,2 mln)

Verduurzaming garnalenvisserij (€ 0.43 mln)

25 DonQi Urban Windmills (€ 0,09 mln)

Waddenacademie (€ 5 mln)

Gedurende 20 jaar is 800 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in het Waddengebied. Het Waddenfonds subsidieert projecten die gericht zijn op natuur en landschap, vermindering van externe bedreigingen, kennis en duurzame economische ontwikkeling alsook een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding. In totaal zijn er dit jaar 77 projectvoorstellen ingediend, waarvan er 62 ontvankelijk zijn verklaard.
Provincie:
Tag(s):