woensdag, 1. april 2009 - 9:33

Minder controles VWA bij restaurants met goed voedsel-veiligheid

Veel restaurantketens hebben hun voedselveiligheid goed op orde. Dat blijkt uit de controlestatus van 33 restaurantketens op de website van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Bij deze bedrijven hoeft de VWA minder te inspecteren.

Bij andere bedrijven worden de controles geïntensiveerd. Vóór de zomer plaatst de VWA controlegegevens van veertien overige restaurantketens op haar website.

De Europese wetgeving voor levensmiddelen stelt ondernemers aansprakelijk voor de voedselveiligheid. Horecaondernemers werken daarom volgens een zogenaamde hygiënecode. In een hygiënecode staat beschreven wat ondernemers moeten doen om risico’s voor de voedselveiligheid te onderkennen, te beheersen en terug te dringen. Hygiënecodes worden door brancheorganisaties opgesteld en door de minister van VWS goedgekeurd. De Voedsel en Waren Autoriteit controleert of de ondernemers zich aan deze hygiënecode houden.
Provincie:
Tag(s):